Home » Tennis Kreatief » Algemene voorwaarden

Algemene lesvoorwaarden Tennis Kreatief 

 • Alle jeugd (5 t/m 20 jaar)  dient lid te zijn van TV Duinvliet om lessen te kunnen volgen bij Tennis Kreatief. Dit lidmaatschap is tot wederopzegging. Het lesgeld is verwerkt in de contributie.
 • Vanwege de perfecte banen van tennispark Duinvliet gaan lessen bijna altijd door.
 • Bij het vervallen van de les door weersomstandigheden (afgebeld door de trainer) worden de lessen ingehaald. Volgens het volgende schema 1e les wordt ingehaald 2e niet 3e les wordt ingehaald 4e les niet enz.
 • Lessen door uitval bijvoorbeeld door ziekte/absentie trainer worden altijd ingehaald of gegeven door een andere trainer.
 • Lessen die door onvoorziene omstandigheden waar Tennis Kreatief geen invloed op heeft, bijv. Pandemie, niet kunnen doorgaan worden niet gecompenseerd. 
 • Op nationaal erkende feestdagen wordt geen les gegeven. Het lesrooster staat vermeld op deze site.
 • Restitutie van de lesgelden als gevolg van ziekte of blessure van de leerling is niet mogelijk. U kunt echter in overleg met de organisatie Tennis Kreatief een vervanger van gelijk niveau sturen. Niet verschijnen op de les is dus voor eigen rekening. Van tevoren afbellen/appen bij de leraar is gewenst.
 • Onder een ‘lesuur’ verstaan we 50 minuten les en 10 minuten vrijspelen.
 • Bij annulering ná het ontvangen van uw bevestiging zijn wij niet meer in de gelegenheid een vervanger voor u te vinden en bent u het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Betaling van het lesgeld dient te zijn geschied uiterlijk vier weken na aanvang van de cursus. Bij betaling ná deze termijn zijn wij genoodzaakt om 15 Euro administratiekosten in rekening te brengen.
 • Tennis Kreatief stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
 • Op de banen van tennispark Duinvliet mag uitsluitend worden getennist op tennisschoenen.
 • Bij verzoeken betreffende een bepaalde train(st)er, lesdag en lestijd, wordt er door de organisatie naar gestreefd dit te realiseren, een garantie kunnen wij u echter niet geven. 
 • Bij inschrijving voor een les of cursus, gaat de cursist(e) akkoord met elke train(st)er, die door Tennis Kreatief wordt ingezet voor het geven van de lessen (ook bij wisseling of invallen). 

  In alle gevallen waarin bovengenoemden niet voorzien, beslist de organisatie van Tennis Kreatief (Xander van den Berg).